บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

One stop service ของเราประกอบด้วย การออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดทางวิศวกรรม
การผลิตเครื่องจักรและการติดตั้ง การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง และการให้บริการหลังการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้า


ออกแบบ

จุดมุ่งหมายสำคัญซึ่งทีมวิศวกรผู้ชำนาญการทางด้านงานออกแบบตระหนักอยู่เสมอ คือความเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ...

ผลิต

คุณภาพของการผลิต คือสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจึงสร้างและใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต

ติดตั้ง

การควบคุมการติดตั้งงานอย่างมีคุณภาพและพิถีพิถันโดย
วิศกรและช่างเทคนิค ที่มีทักษะความชำนาญและมากประสบการณ์

บริการหลังการขาย

การดูแล ซ่อมแซม และการบริการหลังการขาย เป็นกระบวนการสำคัญในการช่วยลดต้นทุนการผลิตของลูกค้า ทั้งยังช่วยให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

ผลงานที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ทำการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โรงงานน้ำตาล และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ มากกว่า 140 โครงการ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


บริษัท อู่ทองไบโอแมส จำกัด

อ่านต่อ...

บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จำกัด

อ่านต่อ...

บริษัท มิตรผลไบโอเพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด

อ่านต่อ...

บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด

อ่านต่อ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด

อ่านต่อ...

PHNOM PENH SUGER CO., LTD.

อ่านต่อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด

อ่านต่อ...

บริษัท บัวใหญ่ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด

อ่านต่อ...